Insolvence

  • vypracování návrhů a příprava podkladů návrhů na insolvenci

  • vypracování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení

  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

  • incidenční spory

  • excindační spory