Nemovitosti

  • vypracování a právní rozbory smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů, smlouvy dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

  • vypracování a právní rozbory smluv nájemních, podnájemních apod.

  • komplexní zastupování v soudních řízeních ve věcech nájmu, tj. zejména v řízeních o určení neplatnosti výpovědi apod.

  • vypracování a právní rozbory stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

  • vypracování a právní rozbory zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemen

  • poradenství a zastupování v řízení před katastrálními úřady, právo katastru nemovitostí

  • bytové právo